Pomoc finansowa Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC dla Ukraińców w Polsce

Polski Czerwony Krzyż oraz Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca udzielają pomocy finansowej Ukraińcom, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Pomoc ta jest przeznaczona dla osób, które nie otrzymały wsparcia od innych organizacji humanitarnych, mają złe warunki mieszkaniowe i dochód rodziny do 2450 zł.

Kto może otrzymać pomoc finansową od Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC?

Polski Czerwony Krzyż i IFRC zapewniają pomoc finansową Ukraińcom, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Pomoc ta jest dostępna dla osób, które nie otrzymały wsparcia od innych organizacji humanitarnych, takich jak ONZ, PAH, PCPM itp. Ważnym warunkiem jest również obecność złych warunków mieszkaniowych i dochód na rodzinę nieprzekraczający 2450 zł.

Pomoc finansowa Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC jest dostępna dla różnych kategorii Ukraińców. Obejmuje to ukraińskie rodziny z dziećmi poniżej 18 roku życia, rodziny składające się wyłącznie z osób powyżej 60 roku życia, rodziny z dwoma lub więcej osobami na utrzymaniu (poniżej 18 roku życia lub powyżej 60 roku życia) oraz Ukraińców o specjalnych potrzebach. Samotni rodzice utrzymujący dzieci i samotne osoby starsze, które są głową rodziny, również mogą otrzymać pomoc finansową.

Jakie kategorie Ukraińców mogą liczyć na pomoc finansową?

Polski Czerwony Krzyż i IFRC zapewniają pomoc finansową różnym kategoriom Ukraińców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Wśród nich:

  • Rodziny z dziećmi poniżej 18 roku życia. Obejmuje to rodziców, którzy mają co najmniej jedno dziecko poniżej pełnoletności. Dla takich rodzin pomoc finansowa może być dodatkowym wsparciem w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dzieci.
  • Rodziny składające się z osób w wieku powyżej 60 lat. Na pomoc finansową PCK i IFRC mogą liczyć również osoby starsze, które są głowami gospodarstw domowych i nie mają nikogo na utrzymaniu.
  • Rodziny z dwiema osobami na utrzymaniu. Ta kategoria obejmuje rodziny, które mają dwoje lub więcej dzieci lub starszych krewnych wymagających stałej opieki i wsparcia.
  • Osoby o specjalnych potrzebach. Ukraińcy, którzy mają w rodzinie jedną lub więcej osób z niepełnosprawnością fizyczną, upośledzeniem umysłowym lub chorobami psychicznymi, również mogą liczyć na pomoc finansową.
  • Rodzice samotnie wychowujący dzieci. Ważną kategorią są rodzice samotnie wychowujący dzieci. Pomoc ta może być dla nich dodatkowym wsparciem w zaspokajaniu podstawowych potrzeb rodziny.
  • Samotne osoby starsze będące głową rodziny. Pomoc jest również dostępna dla samotnych osób starszych, które są jedynymi żywicielami rodziny.

Pomoc finansowa Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC jest dostosowana do konkretnych potrzeb każdej kategorii Ukraińców. Może pomóc zaspokoić podstawowe potrzeby rodzin i poprawić ich warunki życia.

W których polskich powiatach mogę ubiegać się o pomoc finansową?

Ukraińcy, którzy potrzebują pomocy finansowej od Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC, mogą ubiegać się o nią w dwóch okręgach w Polsce. W powiecie poznańskim (Poznań) możliwość samodzielnego składania wniosków jest otwarta do 26 maja 2023 roku. Natomiast w powiecie bydgoskim możliwość samodzielnego składania wniosków będzie otwarta od 22 maja do 31 maja 2023 roku.

Ponadto planowane jest zapewnienie pomocy finansowej w innych miastach w Polsce. Oznacza to, że Ukraińcy mieszkający w innych regionach kraju również będą mogli otrzymać niezbędne wsparcie. Śledź aktualizacje na oficjalnej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC, aby być informowanym o najnowszych wiadomościach dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc finansową.

Jak ubiegać się o pomoc finansową od Polskiego Czerwonego Krzyża?

Aby ubiegać się o pomoc finansową od Polskiego Czerwonego Krzyża, należy pobrać aplikację Czerwony Krzyż na swój telefon komórkowy. Po zainstalowaniu aplikacji będzie można wypełnić wniosek i załączyć niezbędne dokumenty, takie jak ukraiński paszport, ukraiński dowód osobisty, ukraińskie prawo jazdy, tymczasowy dokument ochronny lub akt urodzenia dla dzieci i młodzieży.

Wniosek należy złożyć do 26 maja. Jeśli jednak przewidywany limit wniosków zostanie przekroczony, termin może zostać skrócony. Należy pamiętać, że wypełnienie wniosku w aplikacji mobilnej nie gwarantuje automatycznie pomocy finansowej. Decyzja o przyznaniu pomocy zostanie podjęta na podstawie dostarczonych dokumentów oraz tego, czy Twoja sytuacja spełnia kryteria określone przez Polski Czerwony Krzyż.

Jakie wsparcie finansowe jest dostępne dla Ukraińców od Polskiego Czerwonego Krzyża?

Ukraińcy, którym zostanie przyznana pomoc finansowa z PCK i IFRC, będą mogli ją otrzymywać przez dwa miesiące. Na każdą osobę, która złożyła wniosek o pomoc, zostanie wypłacone 1420 zł miesięcznie, a na każdego członka rodziny 1220 zł miesięcznie. Pomoc nie będzie jednak przyznawana więcej niż pięciu osobom w jednej rodzinie.

Pieniądze będą przelewane na konto bankowe odbiorcy. Należy pamiętać, że organizacja IFRC oraz Polski Czerwony Krzyż udzielają pomocy Ukraińcom bezpłatnie. Nie należy ufać osobom trzecim, które oferują pomoc w zarejestrowaniu się za pieniądze.

Ważne wskazówki dotyczące otrzymywania pomocy finansowej od Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC

Otrzymując pomoc finansową od Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC, należy pamiętać o kilku ważnych wytycznych. Przede wszystkim należy pamiętać, że organizacja ta udziela pomocy bezpłatnie. Nie należy ufać osobom trzecim, które mogą obiecywać pomoc za określoną kwotę pieniędzy. Jeśli ktoś oferuje rejestrację lub pomoc za pieniądze, może to być oszustwo.

Warto również zauważyć, że wypełnienie wniosku o pomoc finansową w aplikacji mobilnej nie gwarantuje automatycznie otrzymania tej pomocy. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej zostanie podjęta na podstawie dostarczonych dokumentów i tego, czy Twoja sytuacja spełnia kryteria określone przez Polski Czerwony Krzyż i IFRC.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat programu pomocy finansowej, można zadzwonić pod bezpłatny numer podany na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Czerwonego Krzyża i IFRC. Uzyskasz tam wszystkie niezbędne informacje i odpowiedzi na swoje pytania. Nie wahaj się poprosić o pomoc, jeśli masz jakiekolwiek trudności lub wątpliwości.

Oleksandr Kowalski
Oleksandr Kowalski/ author of the article
Jestem autorem na stronie 'Poland for Ukraine'. Jako Ukrainiec, który przeprowadził się do Polski 5 lat temu, moim celem jest pomoc moim rodakom w adaptacji w nowym kraju. Na mojej stronie dzielę się doświadczeniami i poradami dotyczącymi życia w Polsce, od kwestii codziennych po bardziej złożone tematy społeczne i kulturowe. Rozumiem wyzwania, przed którymi stoją Ukraińcy przenoszący się do Polski, i staram się ułatwić im ten proces, oferując praktyczne wskazówki i wsparcie.
Poland for Ukraine

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: