Polski Czerwony Krzyż oraz Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca udzielają pomocy finansowej
Poland for Ukraine